ساخت كوچكترین نانو پره ی جهان
گروهى از محققان كانادایى با استفاده از نانومیله هاى فلزى كه حدود ۵۰۰ برابر نازك تر از تار موى انسان هستند، پره هاى كوچكى ساخته اند. این میله هاى كوچك قادرند هم در جهت حركت عقربه هاى ساعت و هم در خلاف جهت حركت عقربه هاى ساعت چرخیده و بیش از یك نوع حركت چرخشى را به نمایش بگذارند...

ساخت كوچك ترین نانوپره جهان

ایسنا: گروهى از محققان كانادایى با استفاده از نانومیله هاى فلزى كه حدود ۵۰۰ برابر نازك تر از تار موى انسان هستند، پره هاى كوچكى ساخته اند. این میله هاى كوچك قادرند هم در جهت حركت عقربه هاى ساعت و هم در خلاف جهت حركت عقربه هاى ساعت چرخیده و بیش از یك نوع حركت چرخشى را به نمایش بگذارند. نانومیله ها پس از برقرارى اتصال شیمیایى با ویفرهاى سیلیكونى مى توانند به چرخش درآیند. این كار با اضافه كردن پراكسید هیدروژن به محلول انجام مى شود. یك واكنش در انتهاى آزاد نانومیله ها، حباب هاى گاز را براى ایجاد فشار آزاد مى كند و باعث چرخش میله ها با سرعت تقریباً ثابتى مى شود. فقط زمانى كه ذخیره سوختى پراكسید هیدروژن به پایان برسد، میله ها از چرخش باز مى ایستند. جفرى اوزین و همكارانش در دانشگاه تورنتوى كانادا از نانومیله هایى كه از یك قطعه طلا و قطعه كوچكترى از نیكل ساخته شده بودند، در ساخت نانوپره ها استفاده كردند. این میله ها از انتهاى طلایى شان كه با پراكسید هیدروژن واكنش نمى دهد به ویفرهاى سیلیكونى متصل مى شوند. نیكل نیز در واكنش تجزیه H2O2 براى تهیه آب و اكسیژن به عنوان كاتالیزور عمل مى كند. حباب هاى اكسیژن موجود در سطح نیكل فشار گاز را براى حركت نانومیله ها تأمین مى كند. به رغم قابلیت هاى این نانوپره، محققان به این واقعیت نیز اذعان دارند كه اگر قرار است نانوماشین ها آینده اى داشته باشند، باید راه هایى پیدا شود تا تمام اجزاى آن به صورت یكپارچه عمل كنند. پروفسور اوزین مى گوید: «حركت چرخشى، قلب بسیارى از ماشین هاى مرسوم كنونى مانند موتورهاى چرخشى، ملخ ها و ساعت ها است.» با این وجود واضح است كه این ماشین ها چیزى بیش از یك چرخنده نیاز دارند. در سال ،۲۰۰۰ كارلو مونته ماگنو از دانشگاه كالیفرنیا با استفاده از مولكول هاىATP، چرخنده هاى نیكلى را به حركت درآورد. یك محقق مى گوید: «موتورهاى زیستى كارهاى هوشمندانه ترى را انجام مى دهند و عده اى نیز معتقدند این موتورها به دلیل انجام كارهاى هوشمندانه، فریبنده هستند.»

نوشته شده در تاریخ پنجشنبه 26 آبان 1390    | توسط: سیدمحمدامین شاهمرادی    |    | لطفا نظر بدهید()