آشكارسازی پروتئین‌ها بدون نیاز به برچسب‌گذاری
پژوهشگرانی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) نوع جدیدی از آشكارساز پروتئین اختراع كرده‌اند كه از نانولوله‌های كربنی تك‌دیواره فلورسانت و ریزآرایه‌های پروتئینی ساخته شده است.

پژوهشگرانی از موسسه فناوری ماساچوست (MIT) نوع جدیدی از آشكارساز پروتئین اختراع كرده‌اند كه از نانولوله‌های كربنی تك‌دیواره فلورسانت و ریزآرایه‌های پروتئینی ساخته شده است. این افزاره "بدون- برچسب" است و می‌تواند بیش از 1165 جفت مجزای از پروتئین‌ها را بطور همزمان شناسایی كند- كه برای چنین حسگری بعنوان یك ركورد تلقی می‌شود.

این آرایه در عین حالی كه اطلاعات مهمی در مورد كار بنیادی پروتئین‌ها بدست می‌دهد، می‌تواند در غربالگری زیست‌نشانگرها موجود در خون بمنظور شناسایی زودهنگام بعضی از بیماری‌ها مانند سرطان نیز قابل استفاده باشد.
یك تغییر فلورسانسی nIR در نانولوله‌های تك‌دیواره موقعی اتفاق می‌افتد كه فاصله بین كی‌لیت‌ساز Ni+2 و نانولوله در اثر چسبیدن یك پروتئین به این مجموعه تغییر پیدا كند.
میكائیل استرانو و همكارانش از MIT یك هیدروژل جدید با كی‌لیت‌ساز Ni+2 ("Chelating") ساخته و نشان داده‌اند كه می‌تواند محلی برای واكنش زیست سنتزی پروتئین باشد. این واكنش می‌تواند پروتئین معروف به گیرانداز، كه به كمند یك Ni+2 پیوند خورده است، را تولید كند. سپس این پژوهشگران یك نانولوله كربنی فلورسانت را در داخل این مجموعه قرار داده و به تماشای نحوه تغییرات خاصیت فوتولومبنسانس آن هنگامی كه پروتئین به طور گزینشی به پروتئین گیرانداز متصل می‌شود، پرداختند. با اندازه گیری این تغییر، آنها قادر به انجام حسگری بدون- برچسب هر نوع پروتئین می‌شوند.

استرانو گفت: "روش آشكارسازی ما در بین هر حسگر نانولوله‌ای یا نانوسیمی ساخته شده تاكنون كاملاً بی‌نظیر است و به طور كاملا معتبری اجازه آشكارسازی حتی تا حد یك پروتئین واحد را بدست می‌دهد. "

این ریزآرایه نانولوله/پروتئین هنگامی كه قرار است واكنش‌های پروتئین - پروتئین را شناسایی كند، دارای مزایای بسیاری در مقایسه با روش‌های متداول مانند سنجش‌های ایمنی-جذبی مرتبط با آنزیم (ELISA) و تشدید پلاسمون سطحی دارد. این فناوری جدید از فلورسانس مادون قرمز نزدیك كه از نانولوله‌ها گسیل می‌شود، استفاده می‌كند تا شروع به كار نماید و بنابراین نیازی به هیچ برچسب فلورسانس اضافی بر روی پروتئین‌های هدف ندارد. این روش همچنین نیازی به پادتن‌های ثانویه برای تشخیص رخدادهای پیوندی ندارد-چیزی كه باعث می‌شود این روش خیلی ساده و ارزان قیمت باشد.

جونگ هو كیم، یكی از اعضای این گروه، گفت: "این ریزآرایه نانولوله/پروتئین ما را قادر به انجام غربالگری با ظرفیت بالا از بسیاری از واكنش‌های پروتئینی در زمان كوتاه می‌كند. این قابلیت برای فهم چگونگی واكنش پروتئین‌ها با سایر پروتئین‌ها بسیار سودمند است."

جزئیات این كار تحقیقاتی در مجله‌ی Nano Letters منتشر شده است.

منبع: ستاد توسعه فناوری نانو

نوشته شده در تاریخ چهارشنبه 20 مهر 1390    | توسط: سیدمحمدامین شاهمرادی    |    | نظرات()